Thư CEO Rex Maughan

Bí mật của sự bền vững

“ ‘Tôi là Forever.’ Forever là những điều tôi làm nên. Là thương hiệu và thông điệp của tôi, là chính tôi.”
Tôi hi vọng bạn đã thấy câu nói này một lần hoặc là luôn thấy nó trong chuỗi những video “Tôi là Forever”. Những video này thật sự tạo động lực cho tôi, cũng như tất cả các bạn, “Tôi là Forever”. Forever của tôi là những gì tôi làm nên. Là thương hiệu của tôi, thông điệp của tôi, là chính tôi.

Có một tư tưởng trong giới kinh doanh được gọi là trách nhiệm doanh nghiệp – quan điểm rằng những doanh nhân có trách nhiệm với tập thể của những cá nhân mà họ gắn kết. Trách nhiệm của tôi là bạn – Những FBO và khách hàng. Cũng tương tự như vậy, khách hàng của bạn, đội nhóm của bạn và cả những FBO cùng làm việc là những đối tác của bạn. Họ là những người ảnh hưởng đến bạn và sự nghiệp của bạn mỗi ngày.

Làm cách nào bạn quảng bá sản phẩm của mình, giữ chân những khách hàng liên quan và hỗ trợ đội nhóm của mình với những công cụ phát triển là vô cùng quan trọng với sự tồn tại. Làm cách nào bạn điểu khiển chính bản thân mình một cách trực tiếp bước vào con đường mà bạn và thương hiệu Forever định vị trên toàn cầu. Những đối tác của bạn có được tuỳ thuộc vào việc bạn xây dựng thương hiệu đáng tin và khả thi mà họ có thể dựa vào.

Với những điều này, chúng ta có trách nhiệm với Forever thương hiệu cá nhân của chúng ta. Bạn có thể không nghĩ đến điều này trước đây, nhưng làm thế nào để người khác có thể nhận thức được bạn quan trọng đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Cả 2 phương diện chuyên nghiệp và cá nhân, có rất nhiều người xung quanh bạn dựa vào để bảo đàm rằng thương hiệu đáng tin cậy. Nếu có nhiều người trông chờ vào bạn, bạn sẽ làm điều gì khác biệt?

Tập trung vào sự chính trực của doanh nghiệp bạn là quy luật cơ bản để xây dựng đội nhóm mạnh mẽ và ổn định toàn cầu. Đó là chìa khoá để có mối quan hệ lâu dài, sản phẩm đáng tin và duy trì thành công. Một cách cá nhân, cơ hội cho bạn ngày gia tăng. Khj bạn tiếp tục quyết định với những đối tác của bạn, bạn sẽ được trao tặng những thứ đúng đắn để tiếp tục làm và trở thành chủ doanh nghiệp tốt hơn trên suốt con đường sự nghiệp.

Không có những con đường dễ dàng để làm những việc đó. Luôn có khó khăn. Đôi khi, bạn buộc phải xắn tay áo lên và làm những điều không ai muốn làm, bởi vì đến cuối cùng nó ảnh hưởng đến những người phụ thuộc vào bạn.

Chọn lối đi mà ít người – sẵn sàng dẫn đầu khi không ai sẵn sàng.

Trân trọng,

Rex Maughan 
CEO

Trang 1 trong 4 1 2 3 4 »