Phương thức liên hệ

Công ty TNHH TM Lô Hội

Trụ sở chính

Địa Chỉ: 193/11  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu,
Quận 3, Tp. HCM
Điện Thoại : (84.28) 39320326 
Fax: (84.28) 39325928
Email: atclohoi@flpvietnam.com