Bằng khen

Năm 2014
 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2014 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ tặng TGĐ Trương Thị Nhi năm 2014
Bằng khen của BCH TW Hội Hữu nghị VN-Campuchia năm 2014
 Bằng Chứng nhận HH TM Hoa Kỳ năm 2014

Năm 2013
 Bằng khen của BCH TW Hội Hữu nghị VN-Campuchia năm 2013 Bằng Chứng nhận của Hội Đồng Khoa Học Quốc Tế năm 2013
Bằng khen của Hiệp Hội BHĐC VN năm 2013Năm 2012
 Cờ Thi đua Khen thưởng của UBND TP. HCM năm 2012 Bằng Công nhận của BCH Liên Đoàn Lao Động Q.3 năm 2012
Bằng khen của UBND TP. HCM năm 2012Năm 2011
Bằng khen của BCH TW Hội Hữu nghị VN-Campuchia năm 2011 Giấy Chứng nhận Hội viên của HH Chống Hàng giả &
Bảo vệ Thương hiệu VN năm 2011


Bằng khen của Hiệp Hội BHĐC VN năm 2011 Giấy khen của UBMTTQ VN TP.Pleiku năm 201 Kỷ niệm chương của Đoàn Chủ Tịch Liên Hiệp
các Tổ chức Hữu nghị VN năm 2011 
 

Năm 2010
Bảng vàng Tri ân của Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ năm 2010 Bằng khen của Hiệp Hội TPCN VN năm 2010
Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bến Tre năm 2010 Bằng khen của BCH Liên Đoàn Lao Động TP. HCM năm 2010 Giấy khen của BCH Liên đoàn Lao động Q.3 năm 2010 Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bến Tre năm 2010  
     
 Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bến Tre năm 2010  Bảng Ghi ơn ""Tấm lòng vàng"" của 
Hội NNCĐDC/DIOXIN Tỉnh Bến Tre năm 2010