12 điều đạo đức của nhà phân phối

12 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT NHÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY ATC

 
 • Với tư cách là một nhà phân phối của Công ty Lô Hội

  1 - Tôi luôn tri ân người đã sáng lập ra FLP, các lãnh đạo của công ty Lô Hội và các anh, chị, em trực tiếp bảo trợ, giúp đỡ để tôi có cơ hội thành công, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

  2 - Tôi luôn phản ánh tính liêm chính của công ty Lô Hội thông qua lời nói và hành động của tôi.

  3 - Tôi phải hỗ trợ tuyến dưới và tất cả các bạn cùng ngành trong công ty Lô Hội và tuân thủ chính sách hiện hành của công ty Lô Hội

  4 - Tôi luôn trình bày một cách trung thực chất lượng, giá trị, đặc điểm của các sản phẩm Lô Hội.

  5 - Tôi luôn miêu tả một cách chân thật về những thu nhập tiềm năng của chương trình tiếp thị Lô Hội

  6 - Tôi luôn quản lý sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách giúp cho những nhà phân phối khác để họ có thể xây dựng sự nghiệp kinh doanh của họ và đạt được những lợi ích từ kế hoạch trả thưởng của công ty Lô Hội bằng công sức thực sự lành mạnh

  7 - Tôi phải tìm hiều chính xác chính sách của công ty Lô Hội và thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình thực hiện kinh doanh của mình

  8 - Tôi luôn gương mẫu trong đạo đức kinh doanh mạng: trung thực, liêm chính và đầy lòng yêu thương mọi người

  9 - Tôi luôn phát huy tinh thần đồng đội, giúp mọi người cùng tiến bộ, không phân chia khu vực, người trong người ngoài.

  10 - Tôi không bao giờ vì lợi nhuận cá nhân làm tổn hại đến quyền lợi của đồng đội, xúi dục người khác mua những sản phẩm không cần thiết để chạy theo lợi nhuận, hay thổi phồng sản phẩm cũng như các hành vi bất chính khác.

  11 - Tôi luôn hưởng ứng các phong trào hoạt động, sinh hoạt hữu ích của Công ty như văn nghệ, làm công ích xã hội...

  12 - Từ lời nói, hành động, tác phong cho đến ăn mặc tôi luôn thể hiện là người đứng đắn, chững chạc, lịch sự và văn minh, là tấm gương tốt cho các nhà phân phối khác noi theo.